Privacy

Aangezien ik op dit weblog op persoonlijke titel schrijf, heb ik géén enkel belang bij het verzamelen van allerlei persoonlijke gegevens van bezoekers van dit weblog. Ik doe dat dus niet en zal dit ook nooit doen. Maar...
 • Als je een reactie plaatst op mijn weblog of mij een mailtje stuurt, zal ik nooit jouw naam, e-mailadres en eventuele andere persoonlijke gegevens publiceren, aan anderen doorgeven, verkopen of anderzijds verspreiden. Ook zal ik jouw e-mailadres niet gebruiken voor andere doeleinden anders dan jouw e-mail te kunnen beantwoorden.
 • Indien je een reactie plaatst bij door mij geschreven berichten, wordt deze voor onbeperkte tijd bewaard en openbaar getoond bij het betreffende bericht en kan iedere bezoeker van dit weblog deze reactie lezen en hier op reageren.
 • Indien je achteraf een door jou geplaatste reactie om wat voor reden dan ook door mij wil te laten verwijderen, kun je mij dit middels een e-mail melden o.v.v. de titel en de datum van publicatie van het bericht waar je op reageerde en de datum van de jouw reactie. Je reactie zal dan zo spoedig als mogelijk worden verwijderd. Ik stuur je hiervan per e-mail een bevestiging.
 • Berichten en bijbehorende reacties op mijn weblog zijn voor de hele wereld leesbaar en kunnen worden opgenomen in zoekmachines (bijvoorbeeld Google e.d.), zodat deze ook nog te vinden zijn nadat het origineel op mijn weblog is verwijderd. Ook kunnen andere websites/weblogs jouw reactie overnemen. Zowel over de opname van jouw reactie in zoekmachines als overname ervan op andere websites/weblogs heb ik geen controle.
 • Indien je een reactie plaatst, dien je jouw naam en e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres maak je vrijwillig aan mij openbaar en dit is je eigen verantwoordelijkheid. Het staat je vrij een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’) te gebruiken en een niet bestaand e-mailadres. Jouw e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het is alleen zichtbaar in de beheerinterface (dashboard) van mijn weblog.
 • Uit veiligheidsoverwegingen modereer ik mijn weblog. Dit om te voorkomen dat er 'spamreacties' worden geplaatst of reacties met allerlei onwelgevallige opmerkingen. Zodra je een reactie bij enig bericht hebt geplaatst, ontvang ik een e-mail met jouw reactie. Dit e-mailbericht inclusief e-mailadres wordt, nadat ik het gelezen te heb, onmiddellijk van mijn computer verwijderd (gedeleted) of door mij bewaard zolang als naar de aard van dit e-mailbericht nodig of redelijk is voor volledige beantwoording naar aanleiding van de reactie. Dit geldt ook voor e-mail welke je naar mij verstuurd via het contactformulier op dit weblog of buiten mijn weblog om. Indien een e-mailadres of link, of de inhoud van de reactie naar mijn oordeel SPAM bevat, wordt de reactie niet geplaatst.
 • Bij het plaatsen van een reactie wordt het IP-adres van je computer geregistreerd. Dit IP-adres gebruikt ik om bij misbruik voor dit IP-nummer de mogelijkheid om op berichten te reageren voor bepaalde of onbepaalde tijd te blokkeren en tevens wordt het IP-nummer gebruikt ten behoeve van statistische doeleinden (bezoekerstellers). Ik ga niet na wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en ik herleid deze gegevens dus niet tot jouw persoon.
 • Wanneer je t.b.v. een bericht op mijn weblog bent geïnterviewd of geciteerd en je na verloop van tijd een redelijk bezwaar hebt tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van je naam en je naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan ben ik bereid het interview of citaat op jouw verzoek te anonimiseren en je naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd/verwijderd”).
 • FeedBurner (RSS-feed en RSS-feed via e-mail)
  Via FeedBurner kun je – naast een abonnement op de RSS-feed van mijn weblog (waarvoor géén persoonlijke informatie door jou dient te worden verstrekt) - deze RSS-feeds ook via e-mail ontvangen. Om van deze mogelijk gebruik te maken dien je uitsluitend je e-mailadres op te geven. Het staat je vrij voor je abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot je persoon kan worden herleid. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze e-mailservice. Jouw gegevens worden dan automatisch van de verzendlijst verwijderd.  Zie verder het privacybeleid van Feedburner.com (eigendom van Google).
 • Een link naar de berichten op dit weblog worden ook - middels een ‘tweet’ vermeld op Twitter. Het privacybeleid van Twitter is hier te vinden. Een samenvatting van de blogposts (berichten) wordt door mij ook geplaatst op: Google+Facebook en LinkedInPrivacybeleid Google - Privacybeleid Facebook - Privacybeleid LinkedIn. Ik heb geen directe toegang tot de informatie die deze diensten verzamelen. Ook heb ik er geen invloed/controle op. Lees derhalve a.u.b. de privacyverklaringen van deze websites - welke regelmatig kunnen wijzigen – om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die mogelijk verzamelen.


Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens, zoals je die zelf hebt opgegeven bij de reacties op blogposts. Ook kun je verzoeken om jouw reactie te verwijderen. Je kunt je altijd contact met mij opnemen via info(at)manssen.nl of het contactformulier. Je kunt ook een bericht via het contactformulier sturen als je bijvoorbeeld wilt dat jouw reactie op enig bericht wordt verwijderd of dat je enige reactie wenst te anonimiseren of wenst te corrigeren.

Ik behoud mij het recht voor deze ‘privacyverklaring’ aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Ik verzoek je dan ook vriendelijk regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.